برچسب - برخورد تصادفی کوکتل مولوتف معترضان به یک روزنامه‌نگار در هنک کنگ